JURIDISKT MEDDELANDE OCH INTEGRITETSPOLICY

Med detta meddelande tillhandahåller den som förser tjänsterna från informationsföretaget de uppgifter som den är skyldig att tillgängliggöra för konsumenter och användare enligt paragraf 10 i lagen 34/2002 från den 11 juli, gällande tjänster från informationsföretag och e-handel och allt detta enligt följande villkor:

1. Denna webbplats tillhör MARÍA SÁNCHEZ PIÑA, med CIF (organisationsnummer) 74.830.372-X, med säte i C/ San Lorenzo, nº 29, 6º-E, 29001-Málaga, och e-post: maria@cayet.es

MARÍA SÁNCHEZ PIÑA är medlem i Ilustre Colegio de Abogados de Málaga (advokatsamfundet i Malaga), med medlemsnummer 5.800.

Ägaren av denna webbplats har en juridikexamen.

De yrkesmässiga regler som gäller för denna är:

- Real Decreto 658/2001 från den 22 juni, i vilket Estatuto General de la Abogacía Española (allmänna stadgar för Spaniens advokater) antas.
- Lagen 10/2003, från den 6 november, som reglerar yrkessamfunden i Andalusien och deras regler.
- Stadgar för Ilustre Colegio de Abogados i Málaga antagna vid den extraordinära stämman den 1 december 2003.
- Yrkesetik och riktlinjer för tariffer för Colegio de Abogados i Málaga.

Dessa stadgar finns att läsa i BOE, BOJA på det angivna samfundets webbplats (www.icamalaga.es).

2. Alla varumärken, logotyper, handelsnamn, urskiljande märken, tjänster, innehåll, videor, texter, foton, grafik, bilder, programvara, länkar och information av vilken sort som helst som finns på webbplatsen tillhör MARÍA SÁNCHEZ PIÑA. Därför får de inte återges, distribueras, delges offentligt, omvandlas eller modifieras utan uttryckligt skriftligt medgivande.

MARÍA SÁNCHEZ PIÑA förbehåller sig uttryckligen rätten till återgivande, modifikation, anpassning, offentlig delgivning, underhåll, korrigering av fel, överlåtelse, försäljning, uthyrning, lån eller någon annan immateriell eller materiell rättighet till innehållet på webbplatsen, och det är förbjudet att utöva något av det föregående utan uttryckligt medgivande.

Att det finns en länk till någon annan webbplats innebär inte i något fall ett godtagande eller godkännande från MARÍA SÁNCHEZ PIÑA av dess innehåll eller tjänster, och därmed tar hon inte något ansvar för dessa.

Den som vill länka till denna webbplats bör först begära medgivande från innehavaren och denne förbehåller sig rätten att väcka krav för eventuella skador som kan orsakas av att denna länk upprättades utan nödvändigt medgivande.

3. Integritetspolicy: MARÍA SÁNCHEZ PIÑA har åtagit sig att följa reglerna gällande personuppgiftsskydd i enlighet med lagen Ley Orgánica 15/1999, från den 13 december om personuppgiftsskydd. Därmed har det vidtagits de tekniska åtgärder och arrangemang som krävs för att garantera säkerheten gällande personuppgifter tillhörande klienter och användare och för att undvika att de ändras, förloras eller behandlas eller att obehöriga kommer åt dem. Säkerhetsnivån är i enlighet med känsligheten för de personuppgifter som tillhandahålls.

Personuppgifter som kan samlas in via denna webbplats kommer att handläggas på ett lagligt sätt i enlighet med det som är fastställt i lagen Ley Orgánica 15/1999, från den 13 december, om personuppgiftsskydd. (LOPD) och andra gällande regler.

Dessa uppgifter kan komma att föras in i filer och registreras korrekt hos Agencia Española de Protección de Datos (spanska myndigheten för personuppgiftsskydd), och ansvarig är MARÍA SÁNCHEZ PIÑA, med det specifika syftet att lämpligt uppfylla de begärda tjänsterna och för att skicka meddelanden som kan vara i ditt intresse och relaterade till de tjänster som MARÍA SÁNCHEZ PIÑA erbjuder.

För att uppfylla de syften som tidigare har angivits är det möjligt att man går vidare med insamling av uppgifter med särskilt skydd, och därför ger du ditt uttryckliga medgivande till att MARÍA SÁNCHEZ PIÑA handlägger dina uppgifter.

Dina uppgifter får inte överlåtas till tredje person utan ditt medgivande, med de undantag som är fastställda i paragraferna 11.2 och 12 i den tidigare nämnda lagen Ley Orgánica 15/1999.

Användare av webbplatsen får utöva sin rätt till tillgång, ändring, borttagning och invändning gällande sina uppgifter inför MARÍA SÁNCHEZ PIÑA, vilket ska ske genom följande e-postadress maria@cayet.es eller med post till MARÍA SÁNCHEZ PIÑA till den adress som är angiven högst upp.